petek, 11. avgust 2017

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino

Kupoprodajna pogodba, ki jo pogosto imenujemo tudi kar prodajna pogodba, je najpogostejša pogodba obligacijskega prava. Gre za dvostranski pravni posel, saj ob njegovi sklenitvi voljo zavezati se izrazita obe stranki. S kupoprodajno pogodbo se prodajalec zaveže, da bo lastninsko pravico v zameno za plačilo prenesel na drugega, kupec pa se zaveže plačati kupnino.

Kupoprodajna pogodba za nepremičninoKupoprodajna pogodba za nepremičnino zagotavlja pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je vrsta kupoprodajne pogodbe, pri kateri se prodajalec zaveže, da bo lastninsko pravico na nepremičnini prenesel na kupca , ki mu bo v zameno za prenos lastninske pravice na nepremičnini, plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, pa se zraven veljavne kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, zahteva tudi vpis v zemljiško knjigo.

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino se lahko sklene pri notarju ali kot zasebna listina

Kupec in prodajalec lahko kupoprodajno pogodbo za nepremičnino skleneta v dveh različnih oblikah:

  • v obliki notarskega zapisa,
  • v obliki zasebne listine. 

V primeru, da se kupoprodajno pogodbo za nepremičnino kupec in prodajalec odločita skleniti v obliki notarske listine, morajo biti ob podpisu navzoči vsi kupci oz. vsi prodajalci, v kolikor je teh več, v nasprotnem primeru je prodajna pogodba za nepremičnino neveljavna.

vzorci darilne pogodbe za nepremičnino
Na spletni strani najdete tudi vzorec kupoprodajne pogodbe za nepremičnino

V naši odvetniški pisarni vam pomagamo pripraviti tudi vzorec oz. osnutek pogodbe za nepremičnino, kasneje pa vam sestavimo tudi kupoprodajno pogodbo in prisostvujemo podpisu prodajne pogodbe za nepremičnino. Tako bomo poskrbeli, da bo nakup ali prodaja nepremičnine za vas varna in donosna naložba.

Plačilo davka od prodaje oz. prometa z nepremičninami je obvezno tudi po podpisu kupoprodajne pogodbe

Ob podpisu kupoprodajne pogodbe  pa je navadno prodajalec dolžan plačati tudi davek od prometa z nepremičninami. Običajno ga poravna prodajalec, davek pa znaša 2% vrednosti nepremičnine. Stranki se lahko dogovorita tudi, da davek od prometa z nepremičninami poravna kupec.

Pomagajte si z vzorcem kupoprodajne pogodbe za nepremičnino na naši spletni strani

Na spletni strani vam omogočam tudi dostop do vzorca kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. V primeru nejasnosti smo vam dosegljivi po telefonu ali e-pošti, kjer se lahko dogovorimo za termin srečanja na katerem vam lahko razložimo več o sami kupoprodajni pogodbi, pripadajočih davkih in darilni pogodbi, pokazali pa vam bomo tudi vzorec kupoprodajne pogodbe za nepremičnino.

Ni komentarjev:

Objavite komentar